akcijski CENOVNIK 2023/2024

Cenovnik je izražen u evrima. Obračunava se po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mogućnost plaćanja na rate, za uplate u celosti materijal je besplatan!