Kursevi za osnovce

Teach Please školi kursevi za osnovce traju 9 meseci, od oktobra do juna i prate školski kalendar. Nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od sat vremena (2×60) u grupama od tri do šest učenika. Kurs broji ukupno šezdeset časova (60×60). Koristeći savremeni edukativni materijal od renomiranih izdavača na nastavi koja je isključivo na ciljnom jeziku, pored usvajanja jezika, podstičemo učenika kako na samostalan, tako i na grupni rad, logičko razmišljanje i izvođenje zaključaka na stranom jeziku. Gramatika se usvaja kroz konverzaciju na teme iz svakodnevnog života, kako bismo podstakli spontano i prirodno usvajanje jezika bez bespotrebnog učenja pravila napamet. Naši stručni predavači, pored datog materijala, kroje nastavu po interesima učenika, time ih motivišući za angažman na nastavi i dalje interesovanje za strani jezik. Pored jezika, učićemo i o kulturi, pa će časovi uoči praznika biti tematski časovi na kojima će se učiti tematski vokabular, simulirati određeni praznik, razmenjivati pokloni za Božić, ići u lov na jaja za Uskrs, maskirati za Noć veštica… Naši predavači će vas na kraju svakog semestra izveštavati o napretku vaše dece, njihovim postignutim uspesima i savetima za dalje učenje, a kako biste se i sami uverili u njihov napredak, organizovaćemo javni čas gde će imati priliku da vam pokažu napredak na delu.

Pre formiranja grupa, vršimo testiranje kako bismo se uverili da će svaka grupa biti homogena, istog uzrasta, ali i znanja, interesovanja, emotivne zrelosti.

Prijavite se za besplatan demo čas i uverite se u naš kvalitet!