Kursevi za srednjoškolce

Teach Please školi kursevi za srednjoškolce traju 9 meseci, od oktobra do juna i prate školski kalendar. Nastava se odvija dva puta nedeljno u trajanju od sat vremena i petnaest minuta (2×75) u grupama od tri do šest učenika. Kurs broji ukupno šezdeset časova (60×75). Koristeći savremeni edukativni materijal od renomiranih izdavača na nastavi koja je isključivo na ciljnom jeziku, pored usvajanja jezika, podstičemo učenika kako na samostalan, tako i na grupni rad, logičko razmišljanje i izvođenje zaključaka na stranom jeziku. Gramatika se usvaja kroz konverzaciju na teme iz svakodnevnog života, kako bismo podstakli spontano i prirodno usvajanje jezika bez bespotrebnog učenja pravila napamet. Program i teme su prilagođene uzrastu i potrebama učenika. Naši stručni predavači, pored datog materijala, kroje nastavu po interesima učenika, time ih motivišući za angažman na nastavi i dalje interesovanje za strani jezik. U nastavi sa srednjoškolcima koristimo audio-video materijale, digitalni materijal, debate, takmičenja  u društvenim igrama, kako bismo obogatili nastavu i učinili je što zanimljivijom našim đacima. Naši predavači će vas na kraju svakog semestra izveštavati o napretku vaše dece, njihovim postignutim uspesima i savetima za dalje učenje.

Pre formiranja grupa, vršimo testiranje kako bismo se uverili da će svaka grupa biti homogena, istog uzrasta, ali i znanja i interesovanja.

Prijavite se za besplatan demo čas i uverite se u naš kvalitet!